Strategie komunikace s rodiči – workshop pro neonatologické sestry

Termín konání: 14.9.2017 - 14.9.2017
Místo konání: Ibis Wenceslas Square, Kateřinská 1476/36, Praha 2
Web akce: www.solen.cz/incpdfs/act-000284-0003_10_001.pdf
Druh akce: odborná konference
Pro koho je událost určena: nelékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: neonatologie, klinická psychologie, dětská psychologie
Popis a program akce:

Dovolujeme   si   Vás   pozvat   na   workshop  
„Strategie   komunikace   s   rodiči“,   prostřednictvím   kterého   lektorka  doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. představí základní způsoby komunikace mezi odborným zdravotnickým pracovníkem a rodičem s důrazem na neverbální komunikaci. Dostatek času bude věnován také diskusi nad praktickými problémy, se kterými se zdravotníci potkávají v každodenní komunikaci s pacienty (metodou Balintovské skupiny).
 
RÁMCOVÝ PROGRAM
PR EZENTAČNÍ ČÁST
10:00–10:30 / Úvod
10:30–11:30 / Pozitivní vztah mezi
odborným zdravotnickým pracovníkem a rodiči
Počáteční konzultace odborného zdravotnického pracovníka s rodiči
Navázání empatického vztahu odborný zdravotnický pracovník-rodič
Způsob vedení rozhovoru s důrazem na neverbální komunikaci
11:30–12:00 / Chování rodičů
Stres a emoce – jak se s nimi vypořádat
Krizová komunikace – práce s šokovou reakcí rodiče
12:00–13:00 / Strategie komunikace
Typologie rodičů – volba efektivní komunikační strategie
Problematické typy rodičů a jak na ně
Praktičtí pomocníci v komunikaci
13:00–14:00 / Obědová pauza
PRAKTICKÁ ČÁST
14:00–15:45 /
Diskuse individuálních problémů z praxe
15:45–16:00 / Přestávka
16:00–17:00 / Nastolení pracovní a životní rovnováhy
Zvládání vlastního stresu, syndrom vyhoření
Seznámení se základními regeneračními technikami
17:00–17:30 / Závě

Klíčová slova: strategie komunikace chování rodiče