Medicínská review

Hlavní obrázek - Epoetiny mohou mít závažné kožní nežádoucí účinky
17.10.2017 | red | Novinky ve farmakologii

Držitelé rozhodnutí o registraci všech léčivých přípravků obsahujících epoetiny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropskou lékovou agenturou (EMA) informovali o riziku závažných kožních nežádoucích účinků u pacientů léčených darbepoetinem alfa, epoetinem alfa, epoetinem beta, epoetinem theta, epoetinem zeta a methoxy-polyethylenglykol-epoetinem beta. Více...

Hlavní obrázek - Typ obezity může ovlivnit typ karcinomu prsu
12.10.2017 | red | Aktuality z medicíny

Obezita je známým rizikovým faktorem vzniku Ca prsu. Odborný časopis Oncologist nyní ve svém on-line vydání publikoval čínskou studii, v níž typ karcinomu souvisel s rozložením tuku v těle. Výsledky také naznačují, že tamoxifen, který je schválen pro prevenci Ca prsu u vysoce rizikových žen, ale není účinný proti ER- karcinomu, nemusí mít efekt kvůli nadměrnému množství břišního tuku. Více...

Hlavní obrázek - Kyselina obeticholová může závažně poškodit játra
11.10.2017 | red | Novinky ve farmakologii

Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) varuje, že u některých pacientů s mírným až závažným snížením jaterních funkcí dochází k nesprávnému dávkování kyseliny obeticholové (Ocaliva, Intercept Pharmaceuticals), což vede ke zvýšení rizika závažného poškození jater či úmrtí. Více...