Jak je známo, přetrvávající infekce onkogenními genotypy lidského papilomaviru (HPV) mohou vést ke vzniku dysplazií, premaligních lézí, eventuálně nádorů děložního čípku, vulvy, penisu či orofaryngeální oblasti. Existují omezené důkazy, že perzistenci infekcí HPV může ovlivnit množství některých živin. Ani v roce 2017 ale v této otázce není jasno. Respektive – jak píše odborný internetový časopis Cancer Therapy Advisor – jasno je pouze v tom, že je třeba další výzkum.

Smíšené důkazy z počátku tisíciletí…

Studie publikovaná před 15 lety (Sedio, Inserra, Abrahamsen et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002), provedená v Arizoně, USA, na souboru 201 žen, které měly přechodnou nebo perzistentní infekci HPV, zjistila, že vyšší koncentrace cirkulujícího vitaminu B12 byly spojeny spíše s přechodnými infekcemi HPV a méně s perzistentními, a to i po zohlednění faktorů věku, kouření, etnika, BMI, pohlaví ap. Ženy s koncentrací B12 > 493 pg/ml měly menší pravděpodobnost perzistentní infekce HPV (aOR 0,40; p = 0,37). Na druhou stranu podle úrovně obsahu folátů, vitaminu B6 a methioninu ve stravě nebylo možné predikovat perzistenci infekce HPV.

O dekádu později oddělená studie (Siegel, Patel, Lu et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012) ukázala, že ženy s nejvyššími koncentracemi ferritinu v oběhu mají větší pravděpodobnost perzistentních infekcí onkogenními HPV. Autoři se domnívají, že vyšší množství železa může podporovat aktivitu viru snížením schopnosti organismu zbavit se infekce HPV. Přestože tato studie zahrnovala sérová měření ferritinu, nikoli pouze příjem železa, není jasné, zda příjem železa ze stravy nebo potravinových doplňků moduluje perzistenci infekce HPV nebo riziko nádorového bujení spojeného s HPV.

… i z roku 2017

Letos byly oznámeny závěry brazilské čtyřleté rozsáhlé longitudinální studie (Lopes et al., Int J Cancer 2017 May 9) obnášející dotazníkové šetření mezi 1248 dospělými muži. Vyplynulo z ní, že muži s přechodnými infekcemi onkogenními genotypy HPV konzumovali v potravě více retinolu (p = 0,08), vitaminu A (p < 0,01) a folátů (p = 0,03) a méně lykopenu (p = 0,08) než muži, u nichž infekce onkogenním HPV přetrvávaly. Jejich strava byla také méně energeticky bohatá (p = 0,05).

S perzistentní infekcí neonkogenními genotypy HPV bylo spojeno množství vitaminu B12 v potravě. Tato studie ale nezahrnovala měření plazmatických koncentrací živin.

Na druhou stranu žádná živina nebyla signifikantně spojena s perzistentní infekcí onkogenním HPV.

Potřeba rozsáhlých a dobře designovaných studií tedy nadále trvá.