Kongresová review

Hlavní obrázek - Léčba IPF významně prodlužuje životy nemocných
16.10.2017 | Kristýna Poulová | Kongresy zahraniční

U příležitosti kongresu ERS i Týdne IPF nám v Miláně poskytla rozhovor prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha. Více...

Hlavní obrázek - Fixní kombinace: jasná volba na cestě za efektivnější kompenzací
11.10.2017 | MUDr. Klára Picková | Kongresy zahraniční

Veličina světové diabetologie, prof. Julio Rosenstock z Dallas Diabetes Research Cen-ter, USA, není jediný, kdo věří v klinickou i patofyziologickou výhodu fixní kombinace ba-zálního inzulinu a agonisty GLP-1 receptoru. Prof. Rosenstock navíc ale nepochybuje o tom, že se tato kombinace stane milníkem v léčbě diabetu a plné využití jejího potenciálu je ještě před námi. Více...