Téma

Hlavní obrázek - Děti, které umírají doma: tabu i mezi lékaři
16.10.2017 | Lenka Kadeřávková | Téma

Dětská paliativní péče je na okraji zájmu společnosti i odborné veřejnosti. Chybí koncepce, finance, vzdělaní lékaři i další personál. Zlepší se to v dohledné době? Zatím převažuje obrovská snaha hrstky osvícených odborníků Více...

Hlavní obrázek - Pohlaví a gender v medicíně
2.10.2017 | Kristýna Čillíková | Téma

Každá buňka má pohlaví a celý organismus je ovlivněn biologickou a sociální příslušností k pohlaví. Začlenění těchto faktorů do klinické praxe může zlepšit zdravotní péči Více...

Hlavní obrázek - Na prevenci chodí ti, co ji nepotřebují
18.9.2017 | Lenka Kadeřávková | Téma

Jen zhruba 40 % Čechů chodí na preventivní prohlídky. Paradoxně ta zdravější část populace. Chyba, říkají kardiologové a diabetologové. MZ plánuje optimalizovat tuto péči Více...